Du học có lẽ cũng là niềm ước mơ của khá nhiều người, bởi vì khi đi du học chúng ta có thể đến một môi trường mới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau