Cô Giáo Thy Dâng Hiến – Kể Truyện Cũ Đêm Qua: Đếm Những Cuộc Vui ||Mc Thanh Long

5 Replies to “Cô Giáo Thy Dâng Hiến – Kể Truyện Cũ Đêm Qua: Đếm Những Cuộc Vui ||Mc Thanh Long”

  1. Chẳng biết câu chuyện này là viết về những người nào… Cô gái hơn hai mươi tuổi gặp mấy người đàn ông tuổi hơn +0 mà như nhũng người già qua tuổi 60 …???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *