Bài viết mới

Các mẩu truyện hay

Cười vỡ bụng, cười ra nước mắt nhưng người ta vẫn cứ thích đọc truyện cười Ít ngủ – Cha: Dạo này con thức khua quá! Ít ngủ ko có lợi

Diêm Vương thèm ăn thịt

Trên dương thế, có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kêu với Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: – Nỗi oan nhà ngươi như thế nào?