pháp thoại khóa tu 8/7/2022i

3 Replies to “pháp thoại khóa tu 8/7/2022i”

  1. Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật…!
    🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.