Review LN #15: Review light novel Spy room (Lớp học điệp viên)Khởi đầu cho 1 tuần mới bằng 1 cái video nhàm chán nhưng thứ được review thì lại tuyệt vời đến không thể tả được!! Video này tôi review cuốn “Spy room” hay …

Nguồn: https://doctruyen365.vn/

Xem thêm các bài viết về Truyện Light Novel: https://doctruyen365.vn/truyen-light-novel

17 Thảo luận
 1. Kiều Linh Lê Nguyễn
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 2. Hưng Trần
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 3. Dat Nguyen
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 4. Dat Nguyen
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 5. Đạt Bùi Tấn
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 6. Hoki Vn
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 7. Hoki Vn
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 8. Lawliet Yeager
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 9. Arisu Sakayanagi
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 10. Chung Nguyễn
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 11. Orpheus
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 12. Hậu Hoàng
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 13. Nhân
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 14. N Yoo
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 15. Huy Hoàng Hồ
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 16. DonDoc Phits
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời
 17. DonDoc Phits
  Tháng Chín 7, 2021 | Trả lời

Tham gia thảo luận.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *