Tập 15: Truyện – Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn | Điền văn , Ngôn tình , Cưới trước yêu sau, Nữ cường

Tập 15: Truyện – Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn | Điền văn , Ngôn tình ,  Cưới trước yêu sau, Nữ cườngDanh sách phát truyện : Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn
Thể loại:.Điền văn , Ngôn tình , Cưới trước yêu sau, Nữ cường

Văn án:
Cha mẹ qua đời, trúc mã từ hôn, thân thích muốn chiếm lấy gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội năm tuổi, quyết định kén rể. Nàng đem chủ ý đánh tới trên người của nam nhân do mình cứu, đối phương mình đầy thương tích, nghèo rớt mồng tơi, chỉ có gương mặt là ưa nhìn. Hai người rất nhanh bàn ra điều kiện: Nàng cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương, đối phương giả vờ ở rể giúp nàng bảo vệ gia sản. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn!

https://doctruyen365.vn/

One Reply to “Tập 15: Truyện – Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn | Điền văn , Ngôn tình , Cưới trước yêu sau, Nữ cường”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *