Truyện Kiếm Hiệp Quỷ Bảo – Chương 27 – Truyện audio Kiếm Hiệp / Truyện Chưởng Đặc SắcMời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Kiếm Hiệp cổ được chuyển thể thành Audio trên BB Audio – Truyện Kiếm Hiệp / Truyện Chưởng Đặc Sắc

Quỉ Bảo ! Nó chỉ là một cái luỹ hoang, một động đá nằm trong một vị trí hoang vu, ba mặt trời nước mênh mông , sóng bủa rập rình, ngày đêm như gào thét, kêu than, còn một mặt thì giáp với đất liền trong âm u hoang lạnh.

Quỉ Bảo ! Động đá hãi hùng ấy quay mặt về hướng đất liền, cửa động là một vòng tròn to tướng, há hốc ra, bên trong đen ngòm như chứa đựng muôn ngàn bí mật !

https://doctruyen365.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.